Roczniki Sztuki Śląskiej. Tom XIX

Komitet redakcyjny:
mgr Bożena Guldan-Klamecka (redaktor naczelny), Mariusz Hermansdorfer, mgr Barbara Ilkosz (sekretarz redakcji), mgr Romuald Nowak, dr hab. Piotr Oszczanowski, prof. zw dr hab. Rościsław Żerelik

5,00 zł
Ilość

Na łamach periodyku, wydawanego od 1959 r., publikowane są teksty będące rezultatem badań szczegółowych w zakresie historii sztuki na Śląsku, począwszy od jej najdawniejszych dziejów po współczesność.
W czasopiśmie drukowane są rozprawy, miscellanea, teksty poświęcone kolekcjom i dziełom ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz działalności tej instytucji, a także recenzje i omówienia literatury przedmiotu.