Pocztówka – Antoine Prévost „Układ mięśniowy i szkieletowy wg Andreasa Vesaliusa„

Antoine Prévost , Układ mięśniowy i szkieletowy wg Andreasa Vesaliusa, w: Wielka Encyklopedia Francuska, t. 1 (Ilustracje), Paryż 1762

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Wymiar: 10 × 15 cm

2,00 zł
Ilość

Pamiątka towarzysząca wystawie „Sztuka druku. Europejskie oficyny wydawnicze w starodrukach biblioteki Muzeum Narodowego we Wrocławiu”
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
22 maja – 15 lipca 2018 r.