Polecamy

Otto Piene. Gwiazdy

red. Iwona Dorota Bigos

Wydawnictwo: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Rok wydania: 2023
Format: 16,5  × 23,5 cm
Oprawa: miękka
Liczba stron: 40
Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Język: polski
ISBN 978-83-66788-25-1


Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 20 zł

40,00 zł
Ilość

"Wielką radością jest dla mnie, iż we współpracy z ZERO Foun­dation i dzięki przychylności galerii Spruth Magers możemy, pierwszy raz w Polsce, zaprezentować w Muzeum Sztuki Współczesnej - Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu w Pawilonie Czterech Kopuł twór­czość wyjątkowego artysty, założyciela grupy ZERO, Ottona Pienego. Był to jeden z najoryginalniejszych i najnowocześniejszych twórców powo­jennych, zarówno niemieckich, jak i amerykańskich.
Do tej pory nikt nie zdobył się na to, aby przedstawić dorobek artystyczny tego transatlantyckiego twórcy w Polsce. Wiele z jego rewo­lucyjnych osiągnięć - który artysta odważyłby się z sukcesem wysłać czło­wieka w powietrze?! - nadal oczekuje na publiczną prezentację w naszym kraju. Niestety, na pokazanie pełnego przekroju osiągnięć oczekuje także cała grupa ZERO z jej innymi wybitnymi twórcami. Mimo międzynaro­dowej sławy i wielkiej roli, którą odegrali w powojennej sztuce, nie docze­kaliśmy się do tej pory w Polsce kompleksowej refleksji na temat ich twórczości. W 2020 r. wystawą Czas nasz- Unsere Zeit - Our Time i cyklem ,,Wydarzenia muzealne roku" zainicjowaliśmy w Muzeum Sztuki Współ­czesnej prezentację artystów grupy ZERO, poczynając od Gunthera Ueckera i jego pracy Młyn piaskowy. Dziś przyszedł czas na jego dobrego przyja­ciela i kolegę po fachu - Ottona Pienego."

                                     Piotr Oszczanowski
                                     Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu