Nowość

Roczniki Sztuki Śląskiej. Tom XXXII

Komitet redakcyjny:
Andrzej Betlej, Bożena Guldan-Klamecka (redaktor naczelny), Łukasz Huculak, Barbara Ilkosz, Romuald Nowak, Piotr Oszczanowski, Monika Raczyńska-Sędzikowska (sekretarz redakcji), Rościsław Żerelik

120,00 zł
Ilość

Na łamach periodyku, wydawanego od 1959 r., publikowane są teksty będące rezultatem badań szczegółowych w zakresie historii sztuki na Śląsku, począwszy od jej najdawniejszych dziejów po współczesność.
W czasopiśmie drukowane są rozprawy, miscellanea, teksty poświęcone kolekcjom i dziełom ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz działalności tej instytucji, a także recenzje i omówienia literatury przedmiotu.