Roczniki Sztuki Śląskiej. Tom XVI

Komitet redakcyjny:
dr hab. Andrzej Betlej, mgr Bożena Guldan-Klamecka (redaktor naczelny), prof. PhDr Ivo Hlobil, mgr Barbara Ilkosz, dr Andrzej Jarosz, mgr Romuald Nowak, dr hab. Piotr Oszczanowski, mgr Monika Raczyńska-Sędzikowska (sekretarz redakcji), prof. dr hab. Rościsław Żerelik

5,00 zł
Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Na łamach periodyku, wydawanego od 1959 r., publikowane są teksty będące rezultatem badań szczegółowych w zakresie historii sztuki na Śląsku, począwszy od jej najdawniejszych dziejów po współczesność.
W czasopiśmie drukowane są rozprawy, miscellanea, teksty poświęcone kolekcjom i dziełom ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz działalności tej instytucji, a także recenzje i omówienia literatury przedmiotu.