Wspomnienie teraźniejszości. Wojciech Fangor

Stefan Szydłowski, Barbara Ilkosz

Wydawnictwo: Fundacja Promocji Twórczości Wojciecha Fangora
Rok wydania: 2015
Format: 22 x 26 cm
Oprawa: twarda
Liczba stron: 208
Ilustracje: kolorowe
Język: polski i angielski

79,00 zł
Ilość

Wystawa Wojciecha Fongora, malarza, grafika, autora plakatów i scenografii, obejmująca ponad półwiecze jego twórczości artystycznej, ilustruje nie tylko niezwykłą inwencję i bogaty dorobek tego wybitnego artysty, lecz także odzwierciedla wiele problemów sztuki XX wieku oraz klimat polityczny i kulturalny tego stulecia. Malarz zadebiutował w okresie panowania doktryny socrealizmu. Mimo dostosowania się do ciasnych ram narzuconej formuły politycznej i niesionych przez nią propagandowych treści Fangor nadał swym pracom indywidualny charakter. Rozpoczynając w okresie odwilży kulturalnej nowy etap swej twórczości, podobnie jak wielu innych twórców tego czasu porzucił realizm na rzecz malarstwa nieprzedstawiającego. Przedmiotem zainteresowania Fangora stały się wówczas takie elementy rzeczywistości, jak przestrzeń, barwa i światło, czyli zagadnienia fascynujące awangardę europejską już od początku XX wieku. Artysta utrwalał estetyczne i emocjonalne walory tych fenomenów w kompozycjach, które dzięki oszczędnym środkom plastycznym stawały się abstrakcyjne, a jednocześnie - za sprawą płynnych, organicznych kształtów i ekspresji pulsowania barw stwarzały wrażenie ich rzeczywistej egzystencji. Wyobraźnia twórcy skierowało Go w połowie lat 70. XX wieku ku syntezie realizmu i abstrakcji. Malarz rejestrował codzienną rzeczywistość, czerpał motywy z kultury popularnej i historii sztuki nowoczesnej, tworząc w ten sposób nowe metafory i zaskakujące
dygresje za pomocą form realnych i abstrakcyjnych, które złożyły się na jego własną malarska refleksję nad współczesnością.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zasłużenie szczyci się najcenniejszą w kraju kolekcią polskiej sztuki współczesnej. A twórczość Fangora jest reprezentatywna dla wieku XX, jest rozpoznawalna i - co istotne - w dalszym ciągu żywo komentowana oraz analizowana. Artysta nadal jest bowiem bardzo aktywny. Nie jest zatem niespodzianką to, iż pokazujemy
Jego dzieła właśnie u nas, na tle i wokół tego, z czego jesteśmy tak dumni. Wszak ta okoliczność
służy samemu artyście, również naszej kolekcji muzealnej, a co najważniejsze - przede wszystkim widzom. A o nich szczególnie zabiegamy.
                               Piotr Oszczanowski                                                   
                               Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu