Dwa ołtarze. Srebrne arcydzieła z wrocławskiej katedry

Jacek Witecki

Wydawnictwo: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Rok wydania: 2019
Format: 21 × 21
Oprawa: miękka
Liczba stron: 36
Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Język: polski
ISBN 978-83-65563-76-7

Katalog wystawy „Dwa ołtarze”
30 kwietnia – 25 sierpnia 2019 r.
Muzeum Narodowe we Wrocławiu

20,00 zł
Ilość

Historyczne wydarzenie – po raz pierwszy od czasów II wojny światowej prezentowany jest w całej swojej okazałości słynny srebrny ołtarz
z katedry wrocławskiej pw. św. Jana Chrzciciela. Stało się to możliwe dzięki kilkumiesięcznym pracom przeprowadzonym przez zespół specjalistów-konserwatorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Ołtarz ufundował w 1591 r. biskup Andreas Jerin, jeden
z najwybitniejszych włodarzy śląskiej diecezji, a wykonali go dwaj renomowani artyści wrocławskiego manieryzmu: złotnik Paul Nitsch
oraz malarz Bartholomaeus Fichtenberger.

Wzbudzające powszechny zachwyt i będące jedną z atrakcji Wrocławia dzieło zdobiło katedralne prezbiterium od 1591 do 1945 r. Zdemontowane przed oblężeniem Wrocławia, nigdy już nie powróciło na dawne miejsce, a jego liczne elementy zostały uszkodzone bądź zaginęły.

Bezcenny zabytek przygotował do wystawy specjalnie powołany zespół konserwatorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Niezachowane fragmenty zostały odtworzone, dzięki czemu ołtarz odzyskał swój pierwotny wygląd i dawno nieoglądany splendor.

Na wystawie prezentowane są również inne niezwykłe dzieła złotnicze wykonane dla katedry wrocławskiej w Augsburgu (najważniejszym
w nowożytnej Europie centrum sztuki złotniczej), m.in.: wielkie srebrne tabernakulum J.W. Fesenmayra, antependium A. Drentwetta, komplet czterech srebrnych figur ołtarzowych, zestaw świeczników i tzw. tablice kanonów. Ów augsburski komplet stanowił swoistą formę drugiego,
już barokowego i rokokowego ołtarza, która współistniała
z manierystycznym ołtarzem głównym.


Zobacz także