Kody pamięci. Ikonografia Śląska w grafice i rysunku od XVIII do początku XX w.

Ewa Halawa

Wydawnictwo: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Rok wydania: 2015
Format: 21 × 29 cm
Oprawa: twarda
Liczba stron: 296
Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Język: polski
ISBN 978-83-61900-91-7

45,00 zł
Ilość

Dzięki wizji artystów działających od XVIII w. historia w obrazach, którą prezentują „Kody pamięci”, nie tylko uświadamia nam upływ czasu i zachodzące wraz z nim zmiany, ale także pokazuje i uzmysławia trwałość, niezmienność i potęgę natury w kontraście ze zmiennością form wytwarzanych przez człowieka.
Śledząc powstawanie pałaców, zamków, pensjonatów zdrojowych, a potem ich ruinę lub powolną destrukcję, zwróćmy też uwagę na te zabytki, które w ostatnich czasach ponownie dostały swoją szansę. Wracają do dawnej świetności, ponownie wpisując się w pejzaż i tworząc nowe „kody pamięci” dla kolejnych pokoleń.
(fragment „Wprowadzenia” do katalogu wystawy autorstwa Ewy Halawy)

Publikacja jest podsumowaniem wystawy, która prezentowała 400 prac najwybitniejszych grafików tworzących ikonografię Śląska od XVIII do początku XX w., w tym liczne grafiki wg słynnego topografa F.B. Wernera, dzieła G.D. Bergera (sztychującego wg obrazów S.C.Ch. Reinharda), A. Balzera, F.G. Endlera, C.F. Stuckarta, wspaniałe rysunki projektowe C.F. Schinkla, akwarele B. Mannfelda, niezwykłe w swej precyzji staloryty wg A.L. Richtera czy też prace litograficzne grafików związanych ze środowiskiem kowarskim (E.W. Knippla, C. Mattisa, J.C. Riedena) oraz dzieła artystów końca XIX i początku XX w., stanowiące już własną, zindywidualizowaną wizję śląskiego pejzażu.