Gloria Deo. Rzemiosło sakralne. Tom II

Tadeusz Fercowicz
Artur Hryniewicz
Magdalena Karnicka
Beata Marcisz
Jacek Witecki
Małgorzata Korżel-Kraśna

ISBN

60,00 zł
Ilość

Katalog jest pierwszym w pełni naukowym opracowaniem najbogatszej kolekcji rzemiosła sakralnego w Polsce. Zawiera on około 1300 pozycji w układzie tematycznym i chronologicznym w obrębie poszczególnych działów.
Materiał zabytkowy podzielony został na dwa zespoły. Tom pierwszy obejmuje obiekty rzemiosła artystycznego, tom drugi – muzealia numizmatyczno-sfragistyczne.
Katalog rozpoczyna obszerny wstęp, w którym omówiono m.in. znaczenie określenia „rzemiosło sakralne” oraz przedstawiono dzieje religii na Śląsku. Ponadto każdy dział poprzedzony jest objaśniającym wprowadzeniem.